bootstrap responsive templates

Beleid & Voorwaarden!

RESERVERINGSVOORWAARDEN (lees aandachtig)

1. Het maken van uw reservering

Boekingen kunnen worden gedaan door het invullen van het online boekingsformulier in Competa Private Rentals website . Volg de instructies op het scherm. Zodra wij uw boekingsformulier en aanbetaling hebben ontvangen, zullen wij uw verblijf bevestigen door de afgifte van een bevestiging factuur per e-mail.

2. Betaling

Om uw boeking van verblij huis te bevestigen een aanbetaling van 25% van de volledige huursom (of de volledige betaling als reservering binnen 8 weken of 56 dagen na vertrek) moet worden betaald op het moment van boeking. Deze waarborg wordt niet terugbetaald in het geval van uw annulering of het niet op tijd betalen.

De verschuldigd balans moet door ons niet minder dan 8 weken voor aankomst datum worden ontvangen. Als u nog niet volledig en op tijd heeft betaald, behouden wij ons het recht voor om uw boeking te behandelen als geannuleerd door u.

3. Borg.

Uw reservering moet vergezeld gaan van een borg van € 300. De kosten van eventuele schade aan de woning of het onroerend goed zullen door ons in mindering worden gebracht van de borg aan het einde van uw verblijf. Als er geen inhoudingen nodig zijn, zal uw borg , binnen 14 dagen na uw vertrek uit het pand, volledig aan u terug betaald worden . Als de borg niet toereikend is om eventuele schade te dekken bent u verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten om schade te herstellen .

4. Annulering door u

Zal u moeten uw verblijf annuleren nadat deze is bevestigd, moet u daarover ons onmiddellijk schriftelijk informeren. Omdat, we niet in staat zullen zijn om opnieuw uw verblijf periode te verkopen zullen de volgende annuleringskosten in rekening worden gebracht. De annuleringskosten worden weergegeven als een percentage, die wordt berekend op basis van de totale kosten van de boeking.

Periode vóór aanvang van het verblijf die in e-mail notificatie van de annulering door ons is ontvangen

annuleringskosten

meer dan 8 weken - borg alleen

minder dan 8 weken - borg + 20%

minder dan 4 weken - borg + 50%

minder dan 2 weken - borg + 100%

 5. Onze aansprakelijkheid jegens u

We beloven om uw accommodatie te bieden met redelijke vaardigheid en zorg. De eigenaren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overlijden, persoonlijk letsel, zwembad ongelukken, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen die zullen optreden tijdens de boekingsperiode. Let op: we kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor diensten die geen deel uitmaken van ons contract . Dit omvat bijvoorbeeld eventuele extra diensten of faciliteiten welke andere leverancier zich ertoe voor u verzorgen.

6. Bezetting

Alleen op het boekingsformoelier genoemde aantal personen kunnen op het pand verblijven. Het pand kan niet worden opnieuw verhuurd / onderverhuurd aan een andere groep / partij zonder schriftelijke toestemming van ons. Het pand zal beschikbaar zijn voor bewoning vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en moet uiterlijk worden verlaten om 10.00 uur op de dag van vertrek.

7. Gedrag.

U aanvaardt aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw partij. Volledige betaling van dergelijke schade of verlies moet op het moment rechtstreeks aan ons worden betaald. Als u dit niet doet, bent u verantwoordelijk voor het voldoen van alle juridische kosten die wij zullen maken om betalling van u volledig te kunnen voorderen. Wij verwachten van alle clients, dat zij hebben respect voor andere mensen . Als u of een lid van uw partij gedraagt ​​zich op een zodanige wijze, dat kan leiden of zal waarschijnlijk kunnen leiden tot gevaar of leed aan derden, of kan schade aan de woning veroorzaken, of op enigerlei wijze schade aan de reputatie van de eigenaar toebreng, zijn wij gerechtigd het verblijf van de betrokken beeindigen zonder betaling van uitgaven of kosten als gevolg van de beëindiging.

Competa finca pool sea view costa del sol

ADDRESS
Dr. Lelykade 96
2583 CM s' Gravenhage
The Netherlands
Bank: ING
IBAN: NL39INGB0004141121
BIC/SWIFT: INGBNL2A

CONTACTS
Email: booking@costahomerent.com
Phone: +31(0)652579977
Phone: +48 222195848
Skype: jczudowskimd