" "> Vakantievilla Costa del Sol - zwembad bergen en zeezicht
website software for mac

Beleid & Voorwaarden
 RESERVERINGSVOORWAARDEN (lees aandachtig)


1. Het maken van uw reservering


Boekingen kunnen worden gedaan door het invullen van het online boekingsformulier in Competa Private Rentals website . Volg de instructies op het scherm. Zodra wij uw boekingsformulier en aanbetaling hebben ontvangen, zullen wij uw verblijf  bevestigen door de afgifte van een bevestiging factuur per e-mail.


2. Betaling


Om uw boeking van verblij huis  te bevestigen een aanbetaling van 25% van de volledige huursom (of de volledige betaling als reservering binnen 8 weken of 56 dagen na vertrek)  moet worden betaald op het moment van boeking. Deze waarborg wordt niet terugbetaald in het geval van uw annulering of het niet op tijd betalen.


De  verschuldigd balans  moet door ons niet minder dan 8 weken voor aankomst datum worden ontvangen. Als u nog niet volledig en op tijd heeft betaald, behouden wij ons het recht voor om uw boeking te behandelen als geannuleerd door u.


3. Borg.


Uw reservering moet vergezeld gaan van een  borg van € 150. De kosten van eventuele schade aan de woning of  het onroerend goed zullen door ons in mindering worden gebracht  van de borg aan het einde van uw verblijf. Als er geen inhoudingen nodig zijn,  zal uw borg , binnen 14 dagen na uw vertrek uit het pand, volledig  aan u  terug betaald  worden . Als de borg niet toereikend is om eventuele schade te dekken bent u verantwoordelijk voor het betalen van  alle kosten om schade  te herstellen .


4. Annulering door u


Zal u moeten uw verblijf annuleren nadat deze is bevestigd, moet u  daarover ons onmiddellijk   schriftelijk  informeren. Omdat, we niet in staat zullen zijn om opnieuw  uw  verblijf periode  te verkopen  zullen  de volgende annuleringskosten in rekening worden gebracht. De annuleringskosten worden weergegeven als een percentage,  die wordt  berekend op basis van de totale kosten van de boeking.


Periode vóór aanvang van het verblijf  die in e-mail notificatie van de annulering door ons is ontvangen


annuleringskosten 


meer dan 8 weken - borg alleen

minder dan 8 weken - borg + 20%

minder dan 4 weken - borg + 50%

minder dan 2 weken - borg + 100%


 5. Onze aansprakelijkheid jegens u


We beloven om uw accommodatie te bieden met redelijke vaardigheid en zorg. De eigenaren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele overlijden, persoonlijk letsel, zwembad ongelukken, verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen die zullen optreden tijdens de boekingsperiode. Let op: we kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor diensten die geen deel uitmaken van ons contract . Dit omvat bijvoorbeeld eventuele extra diensten of faciliteiten welke andere leverancier zich ertoe voor u verzorgen.


6. Bezetting


Alleen op het boekingsformoelier  genoemde aantal personen  kunnen op het pand verblijven. Het pand  kan niet worden opnieuw verhuurd / onderverhuurd aan een andere groep / partij zonder schriftelijke toestemming van ons.  Het pand zal beschikbaar zijn voor bewoning vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en moet uiterlijk worden verlaten om 10.00 uur op de dag van vertrek.


7. Gedrag.


U aanvaardt aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw partij. Volledige betaling van dergelijke schade of verlies moet op het moment rechtstreeks aan ons worden betaald. Als u dit niet doet, bent u verantwoordelijk voor het voldoen van alle  juridische kosten die wij zullen maken  om betalling van u volledig te kunnen voorderen. Wij verwachten van alle clients, dat zij hebben respect  voor andere mensen . Als u of een lid van uw partij gedraagt ​​zich op een zodanige wijze, dat  kan leiden  of zal waarschijnlijk kunnen  leiden tot gevaar of leed aan derden,  of  kan schade aan de woning veroorzaken, of op enigerlei wijze schade aan de reputatie van de eigenaar toebreng, zijn wij gerechtigd het verblijf van de betrokken  beeindigen zonder betaling van uitgaven of kosten als gevolg van de beëindiging.